Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικό απόρρητο

Δέσμευση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και του Απορρήτου

Η ROVENSA Α.Ε συμμορφώνεται με όλους τους Ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, του ιδιωτικού απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών.
Η ROVENSA Α.Ε εφαρμόζει ένα σύστημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, του ιδιωτικού απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών προκειμένου να διασφαλίσει την κανονιστική συμμόρφωση και την επίδειξη θεσμικής ευθύνης για την προστασία των παραπάνω εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τόσο για τη συμμόρφωση με το γενικό νομικό καθεστώς για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων όσο και με τον ισχύοντα κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένω που είναι σε ισχύ από τις 25 Μαϊου 2018.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπρόσθετες πληροφορίες ή για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε αυτό τον τομέα, παρακαλούμε επιικοινωνήστε με τη TOVENSA A.E Γραφείο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στο dataprotection@rovensa.com

Ορισμοί

‘Προσωπικά Δεδομένα”

«Προσωπικά δεδομένα»: πληροφορίες που σχετίζονται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό. Τα προσωπικά αναγνωριστικά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, αναγνωριστικά με ηλεκτρονικά μέσα ή ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητας αυτού του φυσικού προσώπου.

“Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων”

Επεξεργασία’ σημαίνει μια εργασία ή μια σύνολο εργασιών που εκτελούνται σε δεδομένα με προσωπικό χαρακτήρα ή σε σύνολα δεσομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνονται από αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα μέσα όπως η συλλογή,ηχογράφηση, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η διαμόρφωση, η προσαρμογή , ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη, μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αποκάλυψης, σύγκρισης ή διασύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

‘Cookies’

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που κρίνονται σχετικές με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή φορητές συσκευές) λήψης μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν ο Πελάτης ή ο Χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

H ROVENSA, S.A., με έδρα στο Edifício Lumnia, R. Centieira 61 5B, 1800-056, Λισαβόνα, Πορτογαλία, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Λισαβόνας με αριθμό 503463060 και εταιρικό 514194910 με μετοχικό κεφάλαιο 232.200.591,00 €, εφεξής καλούμενη ως ROVENSA, S.A. είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τις ιστοσελίδες www.rovensa.com και για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, εφεξής καλούμενες ως κανάλια ή εφαρμογές, μέσω των οποίων Χρήστες, Παραλήπτες Υπηρεσιών ή Πελάτες έχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης, τα οποία παρουσιάζονται, εμπορεύονται ή παρέχονται, ανά πάσα στιγμή, μέσω αυτών.
Η χρήση καναλιών ή εφαρμογών από οποιονδήποτε Χρήστη, Παραλήπτη Υπηρεσιών ή Πελάτη μπορεί να συνεπάγεται την εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, των οποίων η προστασία, το απόρρητο και η ασφάλεια από την ROVENSA, S.A., ως αρμόδια οντότητα για την επεξεργασία τους, είναι σύμφωνα με τους όρους της αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου.

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Για λόγους επικοινωνίας με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της ROVENSA, S.A., στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@rovensa.com περιγράφοντας το θέμα του αιτήματος και υποδεικνύοντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας ή μια ταχυδρομική διεύθυνση.

Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα γενικά στοιχεία επικοινωνίας της ROVENSA, S.A.:

  • Tαχυδρομική διεύθυνση: Edificio Lumnia, R. Centieira 61 5B, 1800-056
  • Email: info@rovensa.com
  • Τηλέφωνο: +351 213 222 750

Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ROVENSA, S.A. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση της αποκάλυψης των πληροφοριών και τη λειτουργία των καναλιών της, σύμφωνα με τις χρήσεις που κάνουν οι Χρήστες, οι Παραλήπτες Υπηρεσιών ή οι Πελάτες, είτε αυτές παρέχονται από Χρήστες ή Παραλήπτες Υπηρεσιών για σκοπούς εγγραφής αιτημάτων ή τη λήψη πληροφοριών ή εκείνων που παρέχονται από Πελάτες για σκοπούς εγγραφής σε αυτά τα κανάλια, ή εκείνων που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη ROVENSA, S.A. μέσω αυτών, όπως πρόσβαση, διαβούλευση, οδηγίες, συναλλαγές και άλλα αρχεία που σχετίζονται με τη χρήση τους .

Ειδικότερα, η χρήση ή η ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών καναλιού μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία ενός αριθμού άμεσων ή έμμεσων προσωπικών αναγνωριστικών, όπως όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις συσκευής ή γεωγραφική τοποθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η ρητή συγκατάθεση του Χρήστη, της Υπηρεσίας Παραλήπτης ή Χρήστης/Πελάτης για τέτοια χρήση έχει δοθεί.

Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες, οι Παραλήπτες Υπηρεσιών ή οι Πελάτες θα ενημερώνονται πάντα για την ανάγκη πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα για τη χρήση των λειτουργιών των εν λόγω καναλιών.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη ROVENSA, S.A. επεξεργάζονται ηλεκτρονικά, σε ορισμένες περιπτώσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας αρχείων ή του καθορισμού προφίλ και στο πλαίσιο της προσυμβατικής, συμβατικής ή μετασυμβατικής διαχείρισης σχέσεων με Χρήστες, Παραλήπτες Υπηρεσιών ή Πελάτες, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζονται

Οι κατηγορίες ή τύποι προσωπικών δεδομένων Χρηστών, Παραληπτών Υπηρεσιών ή Πελατών που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, e-mail, αριθμός φορολογούμενου ή αριθμός εγγράφου ταυτότητας (μη υποχρεωτικό ).

Νομικές Αρχές

Όλες οι εργασίες επεξεργασίας δεδομένων συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις νομικές αρχές στον τομέα της προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, ιδίως όσον αφορά την κυκλοφορία, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, τη διαφάνεια, τον σκοπό, την ελαχιστοποίηση, τη διατήρηση, την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα και η ROVENSA, S.A. να αποδείξει την ευθύνη του προς το υποκείμενο των δεδομένων ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει έννομο συμφέρον σε αυτό το θέμα.

Νόμιμοι λόγοι

Όλες οι εργασίες επεξεργασίας δεδομένων διενεργούνται από τη ROVENSA, S.A. για νόμιμους λόγους, ιδίως επειδή η επεξεργασία των δεδομένων έχει δοθεί με τη συγκατάθεσή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, είτε επειδή η επεξεργασία είναι ,κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για προσυμβατικές ρυθμίσεις κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων ή επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων , είτε επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τη ROVENSA, S.A. ή από τρίτους.

Σκοπός Επεξεργασίας

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στα κανάλια της ROVENSA, S.A. προορίζονται αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών στους Χρήστες, τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών των Παραληπτών Υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητα για τους σκοπούς της διαχείρισης της σχέσης ή της επικοινωνίας, καθώς και για την παροχή των υπηρεσίες που συνάπτονται από Πελάτες και, γενικά, η διαχείριση της προσυμβατικής, συμβατικής ή μετασυμβατικής σχέσης με τους Χρήστες ή τους Πελάτες.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς, για αποκάλυψη πληροφοριών ή προωθητικές δραστηριότητες, και για εμπορικές ή δραστηριότητες marketing, ιδίως για την προώθηση ενεργειών για τη διάδοση νέων λειτουργιών ή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω άμεσης επικοινωνίας, είτε μέσω αλληλογραφίας , είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα ή τηλεφωνικές κλήσεις ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εφόσον είναι πάντα εξασφαλισμένες οι προηγούμενες πληροφορίες και η συλλογή της ρητής εξουσιοδότησης για τους τελευταίους σκοπούς, οι Χρήστες ή οι Πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν το δικαίωμα αντίρρησής τους στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για άλλους σκοπούς που επεκτείνουν τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης, συγκεκριμένα για σκοπούς marketing, για αποστολή επικοινωνιών πληροφοριών ή για συμπερίληψη σε λίστες ή υπηρεσίες πληροφόρησης και θα πρέπει, για το σκοπό αυτό, να αποστείλει γραπτό αίτημα προς το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της ROVENSA, S.A., σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω.

Περίοδος αποθήκευσης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που οδήγησαν στη συλλογή ή την επακόλουθη επεξεργασία τους και διασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νομικούς κανόνες για την αρχειοθέτηση.

Χρησιμοποίηση των Cokies

Η ROVENSA, S.A. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει δύο ευρείες κατηγορίες cookies: cookies στον τομέα των διαδικτυακών ιστοτόπων και cookies εντός του πεδίου εφαρμογής των καναλιών απευθείας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και οποιαδήποτε από τις κατηγορίες ενδέχεται να απενεργοποιηθούν από Χρήστες ή Πελάτες.

Η ROVENSA, S.A. χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς της για να βελτιώσει την απόδοση και την εμπειρία περιήγησης των Χρηστών και των Πελατών, αυξάνοντας, αφενός, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της απόκρισης και, αφετέρου, εξαλείφοντας την ανάγκη επανειλημμένης εισαγωγής του ίδιου πληροφορίες.

Η χρήση cookies βοηθά τους ιστότοπους να αναγνωρίζουν τις συσκευές των Χρηστών και των Πελατών την επόμενη φορά που θα τους επισκεφτούν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επίσης απαραίτητη για τη λειτουργία τους. Τα cookies που χρησιμοποιεί η ROVENSA, S.A. σε όλα της τα κανάλια δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση Χρηστών ή Πελατών και διατηρούν μόνο γενικές πληροφορίες, δηλαδή τη μορφή ή τη γεωγραφική θέση πρόσβασης και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα κανάλια, μεταξύ των οι υπολοιποι. Τα cookies διατηρούν μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με τις προτιμήσεις των Χρηστών και των Πελατών και δεν καταγράφονται προσωπικά αναγνωριστικά.

Οι χρήστες, οι παραλήπτες υπηρεσιών και οι πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή, μέσω της εφαρμογής υπολογιστή που χρησιμοποιούν για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο («browser»), να λάβουν την απόφαση να ειδοποιηθούν για τη λήψη των cookies, καθώς και να αποκλείσουν την είσοδό τους στο σύστημά τους .

Ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς, η ROVENSA, S.A. μπορεί, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιήσει τρεις διαφορετικούς τύπους cookies, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • (i) βασικά cookies – ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές διαδικτυακών καναλιών, επιτρέποντας την περιήγηση και χρήση εφαρμογών, όπως η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές των τοποθεσιών, μέσω εγγραφής χρήστη – χωρίς αυτά τα cookies, υπηρεσίες που απαιτούν αυτό δεν μπορεί να παρασχεθεί·
  • (ii) λειτουργικά cookies – τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν να απομνημονεύονται οι προτιμήσεις περιήγησης των χρηστών, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη αναδιαμόρφωσης και προσαρμογής για κάθε επίσκεψη.
  • (iii) αναλυτικά cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν ιστότοπους, για την επισήμανση άρθρων ή υπηρεσιών που μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες, την παρακολούθηση της απόδοσης του ιστότοπου και τον εντοπισμό των πιο δημοφιλών σελίδων, των πιο αποτελεσματικών μέσων σύνδεσης σελίδων ή προσδιορίστε γιατί ορισμένες σελίδες λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστική ανάλυση και δημιουργία, χωρίς ποτέ να συλλέγουν πληροφορίες προσωπικής φύσης.

Για τους σκοπούς αυτούς, η ROVENSA, S.A. μπορεί να παρέχει μια εμπειρία υψηλής ποιότητας σε Χρήστες ή Πελάτες, εξατομικεύοντας πληροφορίες και προσφορές και εντοπίζοντας ή διορθώνοντας τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση τους.

Όσον αφορά τον τύπο εγκυρότητας, υπάρχουν δύο τύποι cookies:

  • (i) μόνιμα cookies – είναι cookies που αποθηκεύονται σε συσκευές που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε κανάλια (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.) στο επίπεδο της εφαρμογής υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στο διαδίκτυο («πρόγραμμα περιήγησης») και χρησιμοποιούνται κάθε φορά που Χρήστες ή Πελάτες επανα -επισκέπτονται οποιοδήποτε κανάλι – γενικά, χρησιμοποιούνται για την άμεση περιήγηση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του Χρήστη ή του Πελάτη, επιτρέποντας στην ROVENSA, S.A. να παρέχει μια πιο εξατομικευμένη υπηρεσία.
  • (ii) cookies περιόδου λειτουργίας – αυτά είναι προσωρινά cookies που δημιουργούνται και είναι διαθέσιμα μόνο μέχρι το τέλος της περιόδου σύνδεσης, καθώς την επόμενη φορά που ο Πελάτης/Χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στα cookies του προγράμματος περιήγησής του δεν θα αποθηκεύονται πλέον – οι πληροφορίες που λαμβάνονται επιτρέπουν τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης , εντοπίστηκαν προβλήματα και παρέχεται καλύτερη εμπειρία περιήγησης.

Οι χρήστες και οι πελάτες μπορούν να απενεργοποιήσουν ορισμένα ή όλα τα cookies ανά πάσα στιγμή – πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες σε καθεμία από τις εφαρμογές λογισμικού υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση στο Διαδίκτυο («προγράμματα περιήγησης»). Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πρόσβασης σε ορισμένες από τις λειτουργίες των ιστότοπων.

Η ROVENSA, S.A., στο πλαίσιο των καναλιών άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί cookies στο άνοιγμα των διαφορετικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποστέλλονται, όπως ενημερωτικά δελτία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για στατιστικούς σκοπούς – αποκαλύπτοντας εάν τέτοιες επικοινωνίες έχουν ανοιχτεί και παρακολουθώντας τα κλικ μέσω συνδέσμων ή διαφημίσεις εντός αυτών των επικοινωνιών.

Επίσης σε αυτή την κατηγορία cookies, Χρήστες και Πελάτες έχουν πάντα τη δυνατότητα να απενεργοποιούν την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της συγκεκριμένης επιλογής στο υποσέλιδο του ίδιου.

Κοινοποίηση Δεδομένων σε Άλλους Φορείς

Η αποκάλυψη πληροφοριών ή η παροχή υπηρεσιών από τη ROVENSA, S.A. στους Χρήστες ή Πελάτες της μέσω των διαύλων ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση υπηρεσιών υπεργολαβίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, οι οποίες ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσβαση από αυτές τις οντότητες στα προσωπικά δεδομένα Χρηστών ή Πελατών.

Υπό αυτές τις συνθήκες και όποτε είναι απαραίτητο, η ROVENSA, S.A. θα καταφεύγει μόνο σε υπεργολαβικά πρόσωπα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εκτέλεση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληρεί τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων, με τις εγγυήσεις αυτές να επισημοποιούνται σε σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της ROVENSA, S.A. και καθενός από αυτά τα τρίτα μέρη.

Παραλήπτες δεδομένων

Εκτός από το πλαίσιο συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις, σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει επικοινωνία των προσωπικών δεδομένων Χρηστών, Παραληπτών Υπηρεσιών ή Πελατών σε τρίτα μέρη που δεν είναι υπεργολαβικά πρόσωπα ή νόμιμοι αποδέκτες και επίσης δεν θα πραγματοποιηθεί άλλη επικοινωνία. για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

Διεθνείς Μεταφορές Δεδομένων

Οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης νομικών ή εγγυημένων υποχρεώσεων που είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς νομικούς κανόνες σχετικά.

Μέτρα ασφαλείας

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο προηγμένες τεχνικές, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους πιθανότητας και μεταβλητής βαρύτητας, για τους Χρήστες ή τους Πελάτες, η ROVENSA, S.A. και όλες οι οντότητες της οι υπεργολάβοι εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο.

Για το σκοπό αυτό, υιοθετούνται ορισμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση, τροποποίηση, επεξεργασία ή πρόσβαση, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας.

Είναι αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών, των Παραληπτών Υπηρεσιών ή των Πελατών να κρατούν μυστικούς τους κωδικούς πρόσβασης, να μην τους μοιράζονται με τρίτους, και στη συγκεκριμένη περίπτωση των εφαρμογών υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα κανάλια, να διατηρούν και να διατηρούν τις συσκευές πρόσβασης σε συνθήκες ασφάλειας και να ακολουθεί τις πρακτικές ασφαλείας που συνιστώνται από κατασκευαστές ή/και χειριστές, ιδίως όσον αφορά την εγκατάσταση και την ενημέρωση των απαραίτητων εφαρμογών ασφαλείας, μεταξύ άλλων, των εφαρμογών προστασίας από ιούς.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών υπεργολαβίας σε τρίτους που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα Χρηστών ή Πελατών, οι υπεργολάβοι της ROVENSA, S.A. θα υποχρεωθούν να υιοθετήσουν μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας σε επίπεδο οργανισμού και τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την προστασία των εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας ή καταστροφής προσωπικών δεδομένων.

Άσκηση Δικαιωμάτων για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων

Σε θέματα προσωπικών δεδομένων, οι Χρήστες και οι Πελάτες της ROVENSA, S.A. μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσουν τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων και απορρήτου τους, ιδίως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίρρησης επεξεργασίας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που ορίζονται στα ισχύοντα πρότυπα.

Οποιοδήποτε αίτημα για την άσκηση της προστασίας δεδομένων και των δικαιωμάτων απορρήτου πρέπει να απευθύνεται εγγράφως από το ιδιοκτήτη των δεδομένων στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα στοιχεία επικοινωνίας που περιγράφονται παρακάτω.

Παράπονα ή Προτάσεις και Αναφορά Συμβάντων

Οι χρήστες και οι πελάτες της ROVENSA, S.A. έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία υποβάλλοντας καταγγελία στις αρχές ελέγχου προστασίας δεδομένων. Οι χρήστες και οι πελάτες της ROVENSA, S.A μπορούν επίσης να κάνουν προτάσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων.

Αναφορά Περιστατικών

Η ROVENSA, S.A. έχει εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης συμβάντων στο πεδίο της προστασίας δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των πληροφοριών.

Κάθε Χρήστης ή Πελάτης που επιθυμεί να αναφέρει την εμφάνιση οποιασδήποτε κατάστασης παραβίασης προσωπικών δεδομένων που προκαλεί, τυχαία ή παράνομα, την μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, μπορεί να επικοινωνήσει με τα Δεδομένα Γραφείο Προστασίας ή χρησιμοποιήστε τα γενικά στοιχεία επικοινωνίας της ROVENSA, S.A. που περιγράφονται παραπάνω.

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση, η ανάπτυξή της και η συνεχής βελτίωσή της, η ROVENSA, S.A. μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνονται κατάλληλες ή απαραίτητες στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου και η δημοσίευσή της είναι εξασφαλισμένη στα διάφορα κανάλια για την εγγύηση της διαφάνειας και της διαφάνειάς τους και πληροφορίες για τους χρήστες και τους πελάτες.

Ρητή Συγκατάθεση και Αποδοχή

Οι όροι της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου είναι συμπληρωματικοί με τους όρους και τις διατάξεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης των καναλιών της ROVENSA, S.A.

Η δωρεάν, συγκεκριμένη και ενημερωμένη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων του Χρήστη συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή των όρων που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική, θεωρώντας ότι, χρησιμοποιώντας τα κανάλια ή καθιστώντας διαθέσιμα τα προσωπικά τους δεδομένα, οι Χρήστες, οι Παραλήπτες Υπηρεσιών και οι Πελάτες εξουσιοδοτούν ρητά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται σε καθένα από τα ισχύοντα κανάλια ή όργανα συλλογής.

Γραφείο Προστασίας Δεδομένων

Για την άσκηση οποιουδήποτε είδους προστασίας δεδομένων και δικαιωμάτων απορρήτου ή για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με θέματα προστασίας δεδομένων, απορρήτου και ασφάλειας πληροφοριών, οι χρήστες, οι παραλήπτες υπηρεσιών και οι πελάτες της ROVENSA, S.A. μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων μέσω e-mail dataprotection@rovensa .com περιγράφοντας το θέμα του αιτήματος και υποδεικνύοντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας ή μια ταχυδρομική διεύθυνση για απάντηση.

Επιλέξτε τη χώρα σας: