Πρωτοπόρος στις βιολύσεις
για αειφόρο γεωργία.

Βοηθάμε τους αγρότες να λύσουν τις πραγματικές καθημερινές τους προκλήσεις βιωσιμότητας, συνοδεύοντάς τους σε κάθε βήμα της διαδρομής, από το σπόρο μέχρι το ράφι.

Με έναν ολοκληρωμένο κατάλογο βιολογικών λύσεων ανά τύπο καλλιέργειας και ανάγκη.

Βελτίωση της απόδοσης και βελτίωση της ποιότητας.

Οδηγώντας την αλλαγή προς ένα βιώσιμο μέλλον για τη γεωργία.

Η ώρα είναι ώριμη για αλλαγή

Η ώρα είναι ώριμη για αλλαγή

Δέκα πρωτοπόροι της βιώσιμης ανάπτυξης ένωσαν τις δυνάμεις τους κάτω από ένα εμπορικό σήμα: Rovensa Next.

Συγκεντρώνοντας τοπική τεχνογνωσία, καινοτομία και τεχνική βοήθεια στον αγροτικό τομέα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, καινοτόμου πλατφόρμας βιολύσεων με παγκόσμια εμβέλεια.

Nuestra misión

Με μία αποστολή:

Να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τη γεωργία και να προωθήσουμε τον βιομετασχηματισμό της.

Experiencia global del Grupo Rovensa

Η κληρονομιά μας:

είμαστε το άθροισμα μιας ομάδας πρωτοπόρων εταιρειών που στοχεύουν στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το απότυπωμα μας είναι η παγκόσμια εμπειρία και ηγεσία του Ομίλου Rovensa.

Πώς σας βοηθάμε:

Μέσω βιολύσεων που αναπτύσσονται για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες από το σπόρο στο ράφι.

Ανα κατηγορία προϊόντων

Με τις ανάγκες των παραγωγων

Παγκόσμια παρουσία
Τοπική τεχνογνωσία

γεωργία πρέπει να επιταχύνει την πράσινη μετάβασή της και εμείς είμαστε μέρος της αλλαγής.

3000 Empreados en Rovensa Next
+ 1000
εργαζόμενους με παρουσία σε 90 χώρες
14 Plantas de producción de Rovensa Next
1
παραγωγής
εργοστάσια
850 expertos sobre el terreno
+ 100
ειδικοί
30 Laboratorios y centros
1
εργαστήρια, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης
και θερμοκήπια
84 Colaboraciones con centros de investigación y universidades
+ 0
Συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
100 Especialistas en I&D e innovación
+ 1
R&D και ειδικοί ερευνητές

Ας αναπτυχθούμε μαζί.

Σας βοηθάμε να επιταχύνετε την πράσινη μετάβαση. Προσφέρουμε ευρεία τοπική γνώση και παγκόσμια τεχνική βοήθεια.

"*" indicates required fields

Όνομα:*

Επιλέξτε τη χώρα σας: