Καινοτομία

Φέρνοντας το μέλλον πιο κοντά

Το Τμήμα Καινοτομίας μας αναπτύσσει και εφαρμόζει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες για να επιταχύνει την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα στη γεωργία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός ταχέως εξελισσόμενου κόσμου.

Συμμετέχουμε σε καινοτόμα έργα που έχουν θετικό αντίκτυπο.

Η καινοτομία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εταιρείας και της στρατηγικής μας.

Η δέσμευσή μας στην καινοτομία μάς τοποθετεί στην πρώτη γραμμή του επόμενου αγροτικού επιχειρηματικού μοντέλου και συμβάλλει στη διασφάλιση ενός πιο πράσινου μέλλοντος για τη γεωργία.

Οι τομείς καινοτομίας μας

Το έργο καινοτομίας Rovensa Next δίνει προτεραιότητα σε πέντε τομείς που ευθυγραμμίζονται με τους SDGs και την Ατζέντα του 2030, οι οποίοι θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για ένα νέο βιώσιμο γεωργικό μοντέλο.

Διαχείριση Υδάτων

Ανάπτυξη λύσεων για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης του νερού, τη μείωση του κινδύνου ξηρασίας και πλημμύρας και την ενίσχυση τεχνολογιών επεξεργασίας και ανακύκλωσης του νερού.

Προβλέψιμη γεωργία

Με τη χρήση τεχνολογιών όπως η μηχανική μάθηση, η ανάλυση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στη γεωργία, όπως ο εντοπισμός προτύπων καιρού και εδάφους για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Συστήματα αγροτικής παραγωγής

Επένδυση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ερημοποίησης, της νιτροποίησης και τη βελτίωση της αστικής και κάθετης γεωργίας.

Μελλοντικές δραστικές ουσίες

Ανάπτυξη νέων δραστικών συστατικών, από οικολογικά βιώσιμες δραστικές ουσίες, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας της γεωργίας και τη συμβολή στη διαφοροποίηση.

Κυκλική οικονομία

Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων για τη μείωση των αποβλήτων, την καλύτερη χρήση πολύτιμων πόρων και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2.

Επιλέξτε τη χώρα σας: