Τα κορυφαία προϊόντα μας

Ανακαλύψτε το χαρτοφυλάκιο βιολογικών λύσεων για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των φυτών, από τον σπόρο μέχρι τη συγκομιδή. Αναπτύσσεται στα εργαστήρια Ε&Α και στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας σε όλο τον κόσμο.

Top Categories GR
View all categories
Top Categories GR
Select your needs
Necesidades del Agricultor Filtro

Πώς σας βοηθάμε:

Μέσω βιολύσεων που αναπτύσσονται για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες από το σπόρο στο ράφι.

Ανα κατηγορία προϊόντων

Αγροτική βιοθρέψη

Βιοπροστασία

Διαβρέκτες και διορθωτές

Με τις ανάγκες των παραγωγων

Βελτιώστε τις εφαρμογές εδάφους, νερού και προϊόντων

Βελτιωμένη ποιότητα καλλιέργειας

Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών

Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών

Ελαχιστοποιώντας το αβιοτικό στρες

Διέγερση του Φυσικού Κύκλου των Φυτών

Βιώσιμη Θρέψη Καλλιεργειών

Επιλέξτε τη χώρα σας: