Έρευνα και Ανάπτυξη

Επιτάχυνση μιας επανάστασης στη γεωργία.

Η αταλάντευτη επένδυσή μας στην επιστημονική έρευνα πηγάζει από την εμπιστοσύνη στην ικανότητά της να επιλύει πολλές από τις προκλήσεις μας. Επένδυση σε Έρευνα και ανάπτυξη και σε θέματα αδειοδοτήσεων Στοχεύουμε στην ανάπτυξη νέων βιολύσεων που αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τα συμβατικά προϊόντα καλλιέργειας.

Αναπτύσσουμε βιολύσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Επενδύουμε συνεχώς στην επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη νέων βιώσιμων λύσεων που προστατεύουν και θρέφουν τις καλλιέργειες, μετριάζοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας.

100 Especialistas en I&D e innovación
Επένδυση σε Έρευνα και ανάπτυξη και σε θέματα αδειοδοτήσεων
1 %
Masters και PhDs στον τομέα της Γεωργίας
+ 0
84 Colaboraciones con centros de investigación y universidades
Συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
+ 45
3000 Empreados en Rovensa Next
R&D και ειδικοί ερευνητές
+ 48
εργαστήρια, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και θερμοκήπια
1

Τα πεδία έρευνας:

Ελένξτε τα κύρια πεδία έρευνας:

Αγροτική βιοθρέψη

Βιοπροστασία

Διαβρέκτες και διορθωτές

Δυνατότητες Ε&Α.

Πώς επενδύουμε και βελτιώνουμε την απόδοση

Συνεργασίες Ε&Α

Συνεργασία για μεγαλύτερο αντίκτυπο

Έργα που χρηματοδοτούνται από Ε&Α

Δραστηριότητες για τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον

Ας αναπτυχθούμε μαζί.

Σας βοηθάμε να επιταχύνετε την πράσινη μετάβαση. Προσφέρουμε ευρεία τοπική γνώση και παγκόσμια τεχνική βοήθεια.

"*" indicates required fields

Όνομα:*

Επιλέξτε τη χώρα σας: