Χρηματοδοτούμενα έργα.

Δραστηριότητες για τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον.

Εργο

BIOTOOL

Τίτλος έργου:

Biostimulant Water Use Efficiency Tool

Πεδίο εφαρμογής:
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα χρηματοδότησης:
Eurostars 2
Φορέας διαχείρισης:
EUREKA / CDTI
Ημερομηνία:
Σεπτέμβριος 2020 έως Μάρτιος 2023
Συνεργάτες:
Landlab
Εργο

SeaSoil

Τίτλος έργου:

Δημιουργία αξίας και ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυκιών με μείωση και χειρισμό δυνητικά τοξικών στοιχείων από την αναπαραγωγή στο έδαφος

Πεδίο εφαρμογής:
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα χρηματοδότησης:
ERA-NET Cofund BlueBio
Φορέας διαχείρισης:
RCN, HRZZ, IFD, MI, MEM
Ημερομηνία:
Οκτώβριος 2022 έως Σεπτέμβριος 2025
Συνεργάτες:
Nofima, Norsøk, NMBU, Ocean Forest, Algea, Nutrimar, Fazos, Aarhus University, EMU, GMIT, Donegal Seaweed.
Εργο

PLANTENSTENGELSAP

Τίτλος έργου:

Ανανεώσιμες πρώτες ύλες από χυμό στελέχους φυτών

Πεδίο εφαρμογής:
Ολλανδικά
Πρόγραμμα χρηματοδότησης:
RAAK-mkb 2020-II
Φορέας διαχείρισης:
Regieorgaan SIA-NWO
Ημερομηνία:
Ιούνιος 2021 έως Μάιος 2023
Συνεργάτες:
HAN University of Applied Sciences, Inholland University of Applied Sciences, The Zero Waste Consultant, SIGN, Greenport West-Holland, Prominent, Schenkeveld, Bryte, Duijvesteijn Tomaten, Agro Care, Zentoo, Botany, Aquamar, VARTA, Combiaot, Nutri, Bij de Oorsprong, Orvion, Dijkshoorn Bleiswijk, Brightlabs, Roghair Biotech Consultancy
Εργο

WASTE4GREEN

Τίτλος έργου:

Βιοπαρασιτοκτόνα με βάση τα αειφόρα και πράσινα αγρο-απόβλητα

Πεδίο εφαρμογής:
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα χρηματοδότησης:
LIFE
Φορέας διαχείρισης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ημερομηνία:
Ιούλιος 2018 έως Σεπτέμβριος 2023
Συνεργάτες:
CSIC, CTAEX, ISCIII, AVA ASAJA, FRUTUG
Εργο

BIOFUNGATE

Τίτλος έργου:

Ανάπτυξη καινοτόμων βιοπαρασιτοκτόνων με μοριακές πύλες για τον έλεγχο ασθενειών που προκαλούνται από μύκητες

Πεδίο εφαρμογής:
Ισπανικά
Πρόγραμμα χρηματοδότησης:
ERDF
Φορέας διαχείρισης:
AVI / Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ημερομηνία:
Σεπτέμβριος 2022 – Σεπτέμβριος 2024
Συνεργάτες:
UPV, AVI, Laurentia, IDM

Ας αναπτυχθούμε μαζί.

Σας βοηθάμε να επιταχύνετε την πράσινη μετάβαση. Προσφέρουμε ευρεία τοπική γνώση και παγκόσμια τεχνική βοήθεια.

"*" indicates required fields

Όνομα:*

Επιλέξτε τη χώρα σας: