Οδηγώντας θετικό αντίκτυπο προς τους παγκόσμιους στόχους.

Εργαζόμαστε καθημερινά για να βοηθήσουμε στην καλλιέργεια ενός βιώσιμου κόσμου, μειώνοντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας αποτύπωμα, ενώ παράλληλα συμβάλλουμε θετικά στον κόσμο. Δεσμευόμαστε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 2, 12, 13 και 15.

ΣΒΑ #2

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ

Αναπτύσσουμε νέες λύσεις και βελτιώνουμε το χαρτοφυλάκιό μας για να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τη γεωργία και να προωθήσουμε τον βιομετασχηματισμό καθιστώντας τη διαχείριση των καλλιεργειών πιο αποτελεσματική και την ασφαλή παραγωγή τροφίμων για τη διατροφή του κόσμου.

ΣΒΑ #12

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε την οικολογική απόδοση των λειτουργιών μας με προσπάθειες μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης νερού και της παραγωγής απορριμμάτων. Αναπτύσσουμε επίσης βιολογικές, χαμηλού κινδύνου ή υβριδικές λύσεις και προϊόντα που μειώνουν την κατανάλωση πόρων στη γεωργία, χρησιμοποιώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

ΣΒΑ #13

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε έναν καθαρό μηδενικό οδικό χάρτη που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των λειτουργιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και μας επιτρέπει να απελευθερώσουμε τις δραστηριότητές μας από τον άνθρακα. Βρισκόμαστε επίσης στη διαδικασία ευθυγράμμισης των υπαρχόντων στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με τις πιο πρόσφατες εκθέσεις για το κλίμα, σύμφωνα με το όριο του 1,5 ºC της Συμφωνίας του Παρισιού.

ΣΒΑ #15

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Αναπτύσσουμε συνεχώς νέες λύσεις και βελτιώνουμε το χαρτοφυλάκιό μας για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, ωφελώντας παράλληλα την υγεία των φυτών και του εδάφους. Παρακολουθούμε τις δραστηριότητές μας για να προσδιορίσουμε τον αντίκτυπό μας στη βιοποικιλότητα.

Ας αναπτυχθούμε μαζί.

Σας βοηθάμε να επιταχύνετε την πράσινη μετάβαση. Προσφέρουμε ευρεία τοπική γνώση και παγκόσμια τεχνική βοήθεια.

"*" indicates required fields

Όνομα:*

Επιλέξτε τη χώρα σας: