Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων.

Η αποτελεσματική διαχείριση των εχθρών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της απόδοσης, τη διασφάλιση της υγείας των ζώων και των καλλιεργειών, την πρόληψη της μόλυνσης των προϊόντων και τη διατήρηση ισορροπημένων οικοσυστημάτων.

Gestion integrada de plagas

Το χαρτοφυλάκιό μας των βιπροστατευτικών, απαρτίζεται από βιοχημικές ενώσεις φυσικής προέλευσης, στοχεύει στην αποτροπή και τον έλεγχο των πληθυσμών παρασίτων και είναι ιδανικά για τη διαχείριση της αντοχής.

Οι εξαιρετικά αποτελεσματικές λύσεις καταπολέμησης παρασίτων είναι ασφαλείς στη χρήση, διασφαλίζουν χαμηλά επίπεδα υπολειμμάτων και δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στις καλλιέργειες.

Οι λύσεις μας, που αναπτύχθηκαν εσωτερικά χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και ένα μείγμα φυσικών ουσιών για μέγιστη αποτελεσματικότητα, στοχεύουν κοινά παράσιτα όπως αφίδες, ακάρεα και αλευρώδεις στις καλλιέργειες σε εντατικές και σε εκτατικές καλλιέργειες.

Πώς σας βοηθάμε:

Μέσω βιολύσεων που αναπτύσσονται για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες από το σπόρο στο ράφι.

Ανα κατηγορία προϊόντων

Αγροτική βιοθρέψη

Βιοπροστασία

Διαβρέκτες και διορθωτές

Με τις ανάγκες των παραγωγων

Βελτιώστε τις εφαρμογές εδάφους, νερού και προϊόντων

Βελτιωμένη ποιότητα καλλιέργειας

Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών

Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών

Ελαχιστοποιώντας το αβιοτικό στρες

Διέγερση του Φυσικού Κύκλου των Φυτών

Βιώσιμη Θρέψη Καλλιεργειών

Ας αναπτυχθούμε μαζί.

Σας βοηθάμε να επιταχύνετε την πράσινη μετάβαση. Προσφέρουμε ευρεία τοπική γνώση και παγκόσμια τεχνική βοήθεια.

"*" indicates required fields

Όνομα:*

Επιλέξτε τη χώρα σας: