Βιώσιμη Θρέψη Καλλιεργειών.

Η κλιματική αλλαγή και τα αέρια του θερμοκηπίου οδηγούν σε απώλεια θρεπτικών συστατικών στις καλλιέργειες, καθιστώντας σημαντική τη διατήρηση και την αύξηση της διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών για επισιτιστική ασφάλεια και διατροφή για τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Nutricion Sostenibile

Η υψηλής ποιότητας σειρά προϊόντων θρέψης και βιολιπασμάτων μας επιτρέπει την ανάπτυξη και τη φροντίδα των φυτών ελαχιστοποιώντας τη διατροφική απώλεια και βελτιώνοντας την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Οι καινοτόμες λύσεις που προτείνουμε αυξάνουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των θρπετικών στοιχείων και αποτρέπουν τις τροφοπενίες.

Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν την επικάλυψη σπόρων, μικροοργανισμών, χουμικών οξέων, χηλικών, ΝΡΚ και starters, ειδικά προϊόντα θρέψης που είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καλλιεργειών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου των φυτών.

BOTTLE_ARMONIKA_SITO WEB

ArmoniKa

Σύνθετο υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα. Λίπασμα PK 25-32. Διάλυμα (SL).

MAGNITECH_1L_per sito web

Magnitech

Απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα Λίπασμα N (Mg) 7 (+10) με μικροθρεπτικά συστατικά Μαγνήσιο με βόριο, μολυβδαίνιο και μικροθρεπτικά συστατικά EDTA SL.

BIIMORE_EN

Biimore

Μη μικροβιακός φυτικός βιοδιεγέρτης. Ο εξαιρετικά αποτελεσματικός βιοδιεγέρτης που λαμβάνεται από μια βιώσιμη και αποκλειστική διαδικασία ζύμωσης φυτών.

X SITO_VEGENERGY_1L

Vegenergy

Yγρό οργανικό λίπασμα. Οργανικό Αζωτούχο λίπασμα.

Πώς σας βοηθάμε:

Μέσω βιολύσεων που αναπτύσσονται για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες από το σπόρο στο ράφι.

Ανα κατηγορία προϊόντων

Αγροτική βιοθρέψη

Βιοπροστασία

Διαβρέκτες και διορθωτές

Με τις ανάγκες των παραγωγων

Βελτιώστε τις εφαρμογές εδάφους, νερού και προϊόντων

Βελτιωμένη ποιότητα καλλιέργειας

Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών

Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών

Ελαχιστοποιώντας το αβιοτικό στρες

Διέγερση του Φυσικού Κύκλου των Φυτών

Βιώσιμη Θρέψη Καλλιεργειών

Ας αναπτυχθούμε μαζί.

Σας βοηθάμε να επιταχύνετε την πράσινη μετάβαση. Προσφέρουμε ευρεία τοπική γνώση και παγκόσμια τεχνική βοήθεια.

"*" indicates required fields

Όνομα:*

Επιλέξτε τη χώρα σας: