Ολοκληρωμένη διαχείριση ασθενειών.

Η θεραπεία προσβολών κατά την έναρξή τους πριν εξαπλωθούν είναι κρίσιμη για μια υγιή σοδειά. Ανεξάρτητα από την πηγή της προσβολής, βακτήρια, ιούς ή μύκητες, η διακοπή της προσβολής και ο έλεγχος του πληθυσμού όλων των μορφών ασθένειας (σπόρια, μυκήλιο κ.λπ.) είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση της καλλιέργειας.

Gestión integrada de enfermedades

Το χαρτοφυλάκιο των βιοπροστατευτικών μας, όπως τα βιομυκητοκτόνα και τα βιοβακτηριοκτόνα, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον επιτυχή έλεγχο των περισσότερων παγκόσμιων ασθενειών.

Είναι κατασκευασμένα με βιοχημικές ενώσεις φυσικής προέλευσης και είναι φιλικές προς το περιβάλλον, θεραπείες χαμηλού κινδύνου που στοχεύουν στην αποτελεσματική διαχείριση ασθενειών και χαμηλά υπολείμματα.

Πώς σας βοηθάμε:

Μέσω βιολύσεων που αναπτύσσονται για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες από το σπόρο στο ράφι.

Ανα κατηγορία προϊόντων

Με τις ανάγκες των παραγωγων

Ας αναπτυχθούμε μαζί.

Σας βοηθάμε να επιταχύνετε την πράσινη μετάβαση. Προσφέρουμε ευρεία τοπική γνώση και παγκόσμια τεχνική βοήθεια.

"*" indicates required fields

Όνομα:*

Επιλέξτε τη χώρα σας: